14 kwietnia 2024

Bezpieczne korzystanie z mediów

Wraz z rozwojem cywilizacji i techniki powstał problem uzależnień od mediów dotyczący zwłaszcza dzieci. Jednym z takich upośledzeń jest uzależnienie od Internetu, polegające na wielogodzinnym korzystaniu z sieci, który jest dla tej osoby ważniejsze od wszystkiego innego: jedzenia, obowiązków, innych osób, oszczędzania. Powoduje problemy psychiczne i zanik funkcjonowania w społeczeństwie, a czasem tez problemy fizyczne jak ślepota uszkodzenia wzroku, urazy kręgosłupa. U młodszych użytkowników może prowadzić do erotomanii internetowej czyli bezustannego przeglądania i reagowania fizycznego na zdjęcia i materiały w sieci albo socjomanii internetowej, czyli uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych. Tacy ludzie godzinami potrafią rozmawiać z innymi użytkownikami Internetu, lecz w prawdziwym życiu tracą zdolność odczytywania informacji lub błędnie je rozumieją. Istnieje też uzależnienie od samego komputera, np. od korzystania z gier, czy telewizora. Szacuje się że liczba uzależnionych od mediów, zwłaszcza Internetu, może być większa od liczby alkoholików. Aby temu zapobiec kontrolujmy co robią nasze dzieci, zachowujmy we wszystkim umiar, dbajmy o częste spacery, czy inaczej różnicujmy nasze dzienne zajęcia.