5 marca 2024

Genetyka nadal pozostaje dosyć dużą tajemnicą dla ludzi. Niemniej jednak już teraz wiadomo, że geny człowieka w znacznym stopniu determinują jego życie oraz stan zdrowia. Naukowcy wciąż odkrywają kolejne zagadki ludzkiego genomu, a zwykli ludzie przyzwyczajają się do myśli, że geny mają ogromny wpływ na ich egzystencję. Równolegle do umacniania się tej świadomości postępuje jednak proces odkrywania kolejnych zależności pomiędzy stylem życia jednostki i jej zdrowiem. Okazuje się bowiem, że geny choć są ważne i dosłownie budują ludzkie zdrowie, to jednak nie muszą być dla niego czynnikiem ostatecznym. Co więcej, ludzie przypisują im zdecydowanie zbyt dużą rolę. A często wręcz zrzucają winę za złą kondycję czy marny wygląd właśnie na ,,kiepskie” geny. Tymczasem poprzez racjonalnie zaplanowany i tak też wdrożony zdrowy tryb życia można korzystnie wpłynąć na sposób funkcjonowania własnych genów. Substancje dostarczane do organizmu w postaci pożywienia składają się bowiem na paliwo dla tworzących ciało komórek. To od ich pracy zależy, jak dany człowiek się czuje, a także jak wygląda.