28 maja 2024

Jak uniknąć niektórych chorób zawodowych?

Choroby zawodowe powstają przez czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku naszej pracy. Ich rozwojowi sprzyja np. ciągłe przebywanie ciała w niewygodnej pozycji, dźwiganie, hałas, oświetlenie, zapylenie i promieniowanie w powietrzu, ciężkie związki chemiczne a nawet stres. Zazwyczaj to choroby przewlekłe, mogące występować ogólnie lub wśród wybranych grup zawodowych ( np. górnicy są najbardziej narażeni na pylicę, a policjanci czy lekarze na stres). Niektórych chorób zawodowych można uniknąć, np. nauczyciele powinni oszczędzać głos przez właściwe przekazywanie inicjatywy uczniom, czy robienie krótkich przerw. Pracownicy i pracodawcy w sklepach czy magazynach winni są przestrzegać norm dźwigania, dbać o temperaturę w pomieszczeniu. Generalnie należy przestrzegać przepisów bhp i chronić np. pracownice w ciąży. W przypadku stałego kontaktu ze szkodliwymi, związkami trzeba stosować maseczki z filtrami, chronić ręce odpowiednimi rękawicami, nosić odpowiednie ubranie robocze, umiejętnie korzystać ze sprzętu do pracy od zwykłej drabiny po ostre narzędzia. Takie zachowanie chroni czasem przed dramatem jakim może być kalectwo.